Виховна робота

План виховної роботи

кафедри  іноземних  мов  професійного спрямування

на  2017 – 2018 н.р

Найменування заходу

Відповідальний за виконання

Термін виконання

Відмітка

про виконання

1

2

3

4

5

    1.

Скласти графік чергування у  гуртожитку  № 3, №5 та №1.

Яненко Л.П.

вересень

2017р.

 

   2.

Згідно з графіком чергувань відвідувати гуртожитки №3 та №1 для перевірки дозвілля студентів, санітарного стану кімнат і наявності різного плану проблем.

викл. кафедри

протягом року

 

   3.

Ознайомлення першокурсників з історією університету та факультетів  з метою залучення їх до роботи в органах студентського самовря-дування, виконання громадських доручень, участі у громадсько-політичних заходах, художній самодіяльності, університетському КВК, спортивних секціях, суспільно корисній праці в університеті та гуртожитку.

викл. кафедри

вересень-

жовтень

 2017 р.

 

4.

Організаційні збори студентів 3 курсу для ознайомлення з особ-ливостями навчального процесу в 2017/2018 н. р. та нагадування про роль систематичної самостійної роботи з літературою, підвищення теоретичного рівня та розширення свого світогляду.

Яненко Л.П.

вересень

2017р.

 

 5.

Відвідування гуртожитків для ознайомлення студентів з правилами проживання у гуртожитку з наголошенням на веденні здорового способу життя.

викл. кафедри

протягом року

 

6.

Відвідування виставок харчової промисловості.

викл. кафедри

протягом року

 

7.

Організувати підготовку студентів ГРТБ до Дня Туризму.

Яненко Л.П.

вересень

2017р.

 

8.

Проведення бесід зі студентами   про здоровий спосіб життя, духовність людини, екологічне  та патріотичне виховання.

наставники академічних груп, викл. кафедри 

протягом року

 

9.

Проведення кураторських годин для інформування студентів про поточні новини університету, факультету, гуртожитку.

Яненко Л.П.

впродовж року

1 раз на два тижні згідно з графіком

 

 10.

Організувати вечір поезії Т.Г. Шевченка  у гуртожитку № 3.

« Т.Г. Шевченко у перекладах»

 

викл. кафедри

березень

2017р.

 

11.

Залучення здібної молоді до участі у  Всеукраїнській студентській олімпіаді, студентських наукових конференціях.

викл. кафедри

протягом року

 

  12.        

Залучення студентів до підготовки та участі у святкуванні «Міжна-родного дня туризму», «Дня працівника харчової промисло-вості» «Дня Першокурсника», «Дня факультету» тощо.

викл. кафедри

осінь 2017 р.,

весна 2018 р.

 

  13.

Організовувати екскурсії до бібліотек, музеїв, галерей, театрів, тощо.

викл. кафедри

протягом року

 

 14.

Проведення зборів зі студентами з метою підбиття підсумків 2017/2018 навчального року та обговорення перспектив на наступний навчальний рік.

наставники академічних груп

Червень

2018р.

 

15.

Відвідування XXI Міжнародної виставки реклами, маркетингу REX 2017.

Мірочник В.В.

Власенко Л.В.

19-21 вересня 2017 р.

 

16.

Проведення бесіди на тему: «Нехай буде мир у нашій Україні», присвячену Міжнародному Дню миру.

Мірочник В.В.

Власенко Л.В.

21 вересня

2017 р.

 

17.

Проведення бесіди зі студентами на тему: «День Захисника України».

Мірочник В.В.

Власенко Л.В.

жовтень, 2017 р.

 

18.

Проведення круглого столу до Дня землі.

Мірочник В.В.

Власенко Л.В.

22 квітня 2018 р.

 

        

          Відповідальна за виховну

          роботу кафедри                                                                                                           Л. П. Яненко

          В.о. зав. кафедри іноземних мов                    

          професійного спрямування                                                       О. М.  Галинська