НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ

Перехід України до ринкових умов господарювання вимагає від студентів глибоких знань із фаху, володіння іноземними мовами, навичками користування сучасними комп’ютерними технологіями. Викладачі кафедри адаптують навчальний процес до сучасних запитів ринку праці.

 Кафедра забезпечує бакалаврам і магістрам викладання наступних дисциплін: «Іноземна мова (за професійним спрямуванням)», «Англійська мова», «Ділова іноземна мова (англійська мова)», «Друга іноземна мова (німецька/французька мови)», «Друга ділова іноземна мова (німецька/французька)», «Технічна іноземна мова», «Ділова англійська мова», «Іноземна мова», з метою їх підготовки до практичного володіння цими мовами; розвитку комунікативної компетенції з фахової тематики та вміння читати й перекладати оригінальну літературу професійної спрямованості в обсязі матеріалу, передбаченого програмою з іноземних мов професійного спрямування для студентів ВТНЗ. Викладачі кафедри щороку приймають іспити до вступу в магістратуру студентів денної та заочної форм навчання усіх технологічних та інженерно-технічних спеціальностей.

Також на кафедрі проводяться практичні заняття для аспірантів в рамках їх підготовки до захисту фахових дисертацій під керівництвом доцента Смірнової Є. С.

У позааудиторний час викладачі кафедри, а особливо куратори академічних груп, організовують зі студентами в гуртожитках та в університеті тематичні вечори, бесіди, конкурси, «круглі столи»; виховують у студентів високі моральні, патріотичні, інтернаціональні, соціокультурні цінності.

 

 

               

Перелік навчальних дисциплін, що викладаються на кафедрі іноземних мов професійного спрямування

 

Дисципліна

Курс

Спеціальність

 Факультет/Інститут

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Іноземна мова (за професійним спрямуванням), Англійська мова

 

 

 

 

 

 

 

1

Спеціальність 101 «Екологія», спеціалізація «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування» (денна і заочна форми навчання)

 

 

 

 

ФАКУЛЬТЕТ БІОТЕХНОЛОГІЇ ТА ЕКОЛОГІЧНОГО КОНТРОЛЮ

Спеціальність 161 «Хімічні технології та інженерія», спеціалізація «Хімічна технологія» – денна форма навчання

Спеціальність 162 «Біотехнології та біоінженерія» – денна та заочна форма навчання

Спеціальність 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка», спеціалізація «Електротехніка та електротехнології» – денна та заочна форма навчання

 

 

 

 

 

 

 

Навчально-науковий інженерно-технічний інститут ім. акад. І.С.Гулого

Спеціальність 144 «Теплоенергетика», спеціалізація «Теплоенергетика» – денна та заочна форма навчання

Спеціальність 142 «Енергетичне машинобудування», спеціалізація «Енергомашинобудування» – денна та заочна форма навчання

 

 

I

Спеціальність 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка», спеціалізація «Електротехнічні системи електроспоживання» – денна та заочна форма навчання

Спеціальність 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка», спеціалізація «Енергетичний менеджмент» – денна та заочна форма навчання

1

 

 

1

 

 

Спеціальність 131 «Прикладна механіка», спеціалізації «Машини і технології пакування», «Машини і ресурсозберігаючі технології переробки упаковки» – денна форма навчання

 

Навчально-науковий інженерно-технічний інститут ім. акад. І.С.Гулого 

 

Спеціальність 133 «Галузеве машинобудування», спеціалізації «Обладнання переробних і харчових виробництв», «Обладнання фармацевтичних і біотехнологічних виробництв» – денна форми навчання

 

Спеціальність 181 «Харчові технології», спеціалізація «Харчові технології та інженерія» –денна та заочна форма навчання

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ

 

 

2

Спеціальність 241 «Готельно-ресторанна справа» – денна і заочна форми навчання

 

 

 

 

ФАКУЛЬТЕТ ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОГО ТА ТУРИСТИЧНОГО БІЗНЕСУ

 

 

 

 

Факультет біотехнології та екологічного контролю

Спеціальність 242 «Туризм» – денна і заочна форми навчання

 

 

 

 

 

I маг

 

Спеціальність 183 «Технології захисту навколишнього середовища», спеціалізація «Екологічний контроль та аудит» денна форма навчання

Спеціальність 101 «Екологія», спеціалізація «Екологія та охорона навколишнього середовища» денна форма навчання

Спеціальність 161 «Хімічні технології та інженерія», спеціалізація «Хімічні технології харчових добавок та косметичних засобів» – денна форма навчання

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I маг

 

Спеціальність 181 «Харчові технології», спеціалізація «Технології аюрведичних харчових продуктів» – денна форма навчання

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Спеціальність 181 «Харчові технології», спеціалізація «Технології продуктів бродіння і виноробства» – денна і заочна форми навчання

Спеціальність 181 «Харчові технології», спеціалізація «Технології зберігання і переробки зерна» – денна і заочна форми навчання

Спеціальність 181 «Харчові технології», спеціалізація «Технології питної води та водопідготовки харчових виробництв» – денна форма навчання

Спеціальність 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», спеціалізація «Якість, стандартизація та сертифікація» – денна форми навчання

Спеціальність 181 «Харчові технології», спеціалізація «Технології цукру та полісахаридів» – денна форма навчання

Спеціальність 181 «Харчові технології», спеціалізація «Технології харчових концентрованих продуктів на основі фруктово-овочевої сировини, чаю, кави та прянощів» – денна форма навчання

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IІ маг

Спеціальність 181 «Харчові технології», спеціалізація «Технології зберігання, консервування та переробки м’яса» – денна і заочна форми навчання

Спеціальність 181 «Харчові технології», спеціалізація «Технології зберігання, консервування та переробки молока» – денна і заочна форми навчання

Спеціальність 181 «Харчові технології», спеціалізація «Технології рослинних олій, жирових та косметичних продуктів» – денна і заочна форми навчання

Спеціальність 181 «Харчові технології», спеціалізація «Технології хліба, кондитерських, макаронних виробів та харчоконцентратів» – денна і заочна форми навчання

Спеціальність 181 «Харчові технології», спеціалізація «Технології зберігання, консервування та переробки плодів і овочів» – денна і заочна форми навчання

Спеціальність 181 «Харчові технології», спеціалізація «Технології харчових продуктів оздоровчого і профілактичного призначення» – заочна форми навчання  

3

Спеціальність 242 «Туризм» – денна і заочна форми навчання

ФАКУЛЬТЕТ ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОГО ТА ТУРИСТИЧНОГО БІЗНЕСУ

4

Спеціальність 242 «Туризм» – денна і заочна форми навчання

 

 

 

Ділова англійська мова

 

 

 

I маг

Спеціальність 181 «Харчові технології», спеціалізація «Технології в ресторанному господарстві» – денна і заочна форми навчання

 

 

 

ФАКУЛЬТЕТ ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОГО ТА ТУРИСТИЧНОГО БІЗНЕСУ

Спеціальність 181 «Харчові технології», спеціалізація «Технології харчування» – денна і заочна форми навчання

Спеціальність 241 «Готельно-ресторанна справа», спеціалізація «Готельна і ресторанна справа» – денна і заочна форми навчання

Друга іноземна мова

2

Спеціальність 242 «Туризм» – денна і заочна форми навчання

ФАКУЛЬТЕТ ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОГО ТА ТУРИСТИЧНОГО БІЗНЕСУ

Друга ділова іноземна мова

3

Спеціальність 242 «Туризм» – денна і заочна форми навчання

ФАКУЛЬТЕТ ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОГО ТА ТУРИСТИЧНОГО БІЗНЕСУ

4

Спеціальність 242 «Туризм» – денна і заочна форми навчання

 

 

 

Технічна іноземна мова

 

 

 

1

Спеціальність 144 «Теплоенергетика», спеціалізація «Теплоенергетика»– денна і заочна форма навчання

 

 

 

Навчально-науковий інженерно-технічний інститут ім. акад. І.С.Гулого

Спеціальність 142 «Енергетичне машинобудування», спеціалізація «Холодильні машини і установки» – денна і заочна форма навчання

Спеціальність 144 «Теплоенергетика», спеціалізація «Енергетичний менеджмент» – денна і заочна форма навчання

 

 

 

Іноземна мова

 

 

 

1

Спеціальність 181 «Харчові технології», спеціалізація «Харчові технології та інженерія» – денна і заочна форми навчання

 

 

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Спеціальність 181 «Харчові технології», спеціалізація «Технологічна експертиза та безпека харчової продукції» – денна і заочна форма навчання

Спеціальність 181 «Харчові технології», спеціалізація «Харчові технології та інженерія» – денна і заочна форма навчання

ФАКУЛЬТЕТ ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОГО ТА ТУРИСТИЧНОГО БІЗНЕСУ

Англійська мова

1

Спеціальність 241 «Готельно-ресторанна справа» – денна форма навчання

ФАКУЛЬТЕТ ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОГО ТА ТУРИСТИЧНОГО БІЗНЕСУ

 

casino siteleri, canlı casino, canlı bahis, bets10, artemisbet, bahis, maç izle, r57 shell, film izle mobilbahis youwin