Науково-методична робота кафедри іноземних мов професійного спрямування

У рамках науково-методичної роботи на кафедрі працює методична комісія, яка займається питаннями методичного забезпечення навчального процесу, проблемами вдосконалення шляхів викладання іноземних мов та формування іншомовної професійно-орієнтованої компетентності в говорінні у студентів нелінгвістичних спеціальностей у контексті Болонського процесу. На кафедрі складено програми з модульним змістом навчальних дисциплін для студентів I-IV та V курсів технологічних й інженерно-технічних спеціальностей за спеціальностями: «Харчові технології», «Готельно-ресторанна справа», «Туризм», а також за різноманітними спеціальностями факультетів інженерної механіки та пакувальної техніки, біотехнології та екологічного контролю, енергетики та енергоменеджменту та для навчально-наукового інституту харчових технологій. На зазначених факультетах та інституті кафедрою іноземних мов професійного спрямування здійснюється підготовка бакалаврів і магістрів з іноземних мов (англійська, французька і німецька мови). В.о. зав.кафедри Галинська О. М. та інші викладачі плідно працюють над виданням підручників, навчальних посібників та методичних рекомендацій до практичних занять з англійської, німецької та французької мов для студентів I, II, III, IV та V курсів різних спеціальностей денної та заочної форм навчання.

За останні п’ять років на кафедрі видано понад 55 навчальних посібників, методичних рекомендацій, включаючи на електронних носіях.

До найновіших видань відносяться наступні:

1) Англійська мова для студентів технологічних спеціальностей та сфери обслуговування харчової промисловості: навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / Є.С. Смірнова, Л.В. Юрчук. – К.: Ліра-К, 2015 (друге видання). – 232 с. (з грифом МОН України).

2) Professional English for Communication: навчально-методичний посібник / Є.С. Смірнова, Н.О. Михайлова, К.М. Чала та ін. – К.: НУХТ, 2013. – 119 с.

3) «Development of Specialist’s Personality». – «Розвиток особистості фахівця». – «Развитие личности специалиста»: навчальний посібник / І.В. Нікітіна, М.Г. Кітов, Є.С. Смірнова та ін. – К.: НУХТ, 2014. – 291 с. (з грифом МОН України).

4) Ділова французька мова у сфері готельно-ресторанного та туристичного бізнесу: навчально-методичний посібник для студентів І-ІІ курсів за напрямами підготовки  6.140101 “Готельно-ресторанна справа” та 6.140103 “Туризм” денної форми навчання.  / Якименко О.М. -К.: НУХТ, 2013. – 291 с.

5) Англійська мова: навчальний посібник для аспірантів / Є.С. Смірнова, Г.А. Чередніченко. – К.: НУХТ, 2015. – 327 с. (з грифом МОН України).

6) English for Tourism and Catering: навчальний посібник / Є.С. Смірнова, О.М. Кохан, Н.О. Михайлова. – К.: НУХТ, 2014. – 184 с.

7) Англо-український термінологічний словник для студентів напряму підготовки: 6.051701 «Харчові технології та інженерія» денної і заочної форм навчання / Є. С. Смірнова, І. М. Довгун, Т. Й. Усенко, С. М. Тищенко. – К.: НУХТ, 2015. – 85 с.

8) Іноземна мова (за професійним спрямуванням) (французька мова). Навчально-методичний посібник для студентів І курсу напряму 6.051701 «Харчові технології та інженерія» денної форми навчання / Якименко О.М., Коломієць А.А., Стрижньова М.Ю. – К.: НУХТ, 2016. – 165 с.

9) Сучасний студент у контексті особистісно-діяльнісного підходу: за результатами науково-методичних досліджень: колективна монографія / О.Б. Бігич, Я.В. Окопна та ін./ Заг. і наук. ред. О.Б. Бігич. – К.: Вид. Центр КНЛУ, 2013. – 383 с.

10) Теорія і практика формування іншомовної професійно-орієнтованої компетентності в говорінні у студентів нелінгвістичних спеціальностей: колективна монографія / О.Б. Бігич, Л.В. Бондар, М.М. Волошинова, Я.В. Окопна та ін. / Заг. і наук. ред. О.Б. Бігич. – К.: Вид. Центр КНЛУ, 2013. – 383 с.

Викладачі кафедри щороку приймають іспити до вступу в магістратуру студентів денної та заочно форм навчання усіх технологічних та інженерно-технічних спеціальностей. Також на кафедрі проводяться практичні заняття для аспірантів з підготовки та складання кандидатського іспиту з іноземної мови під керівництвом в.о. зав. каф. доцента Галинської О.М. З метою розвитку кадрового наукового потенціалу, а також покращення професійного рівня науковців викладачі кафедри постійно здійснюють переклади та редагування анотацій до публікацій авторів профілюючих кафедр факультетів та ННТІ у фаховому виданні «Наукові праці НУХТ», а також статей і тез в рамках роботи Міжнародних конгресів, симпозіумів тощо.

Викладачі кафедри брали активну участь у підготовці II-го Північно- та Східно-Європейського Конгресу з Харчової Науки NEEFood-2013, який відбувся 26-29 травня в нашому університеті, та у нещодавно проведеному в НУХТі конгресі CEFood-2016, для якого викладачами було опрацьовано 251 тез доповідей. Окрім цього викладачі кафедри були залучені у діяльність секцій під час роботи конгресу в якості перекладачів. 

mobilbahis, tipobet, artemisbet, bet reviews, canlı casino, lisansli casino siteleri, canlı bahis, lisansli bahis siteleri, kacak bahis siteleri, youwin, sekabet, tempobet, protez saç, protez saç ünlüler, protez saç fiyatı,
r57 shell