Науково-дослідна робота

Кафедра іноземних мов професійного спрямування у 2016 році успішно виконала план та закрила тему НДР «Шляхи оптимізації технології навчання іноземним мовам в умовах кредитно-модульної системи» (реєстраційний номер 0112u002984), над якою працювали з 2012 року. З квітня 2016 року кафедра розпочала роботу над новою темою НДР «Розвиток іншомовної комунікативної компетенції студентів у викладанні іноземних мов професійного спрямування в умовах євроінтеграції України» (реєстраційний номер 0116υ005028).

 Результати досліджень колективу – наукові публікації в фахових виданнях, виступи на всеукраїнських, міжнародних та внутрішньо університетських науково-методичних конференціях та семінарах з актуальних проблем філології, теорії та методики викладання іноземних мов, видання нових навчальних посібників та методичних рекомендацій. За останні роки нашими викладачами було опубліковано 140 статей та 373 тез доповідей. У репозитарії НУХТ знаходиться більше 500 публікацій, здійснених викладачами кафедри.

Викладачі кафедри на практичних заняттях з іноземної мови широко використовують активні методи навчання (аудіо- і відеоматеріали) та продовжують розвивати технічну базу кафедри. Викладачі кафедри постійно працюють над підвищенням своєї кваліфікації й рівня професійної підготовки: взаємовідвідують заняття, проводять та відвідують відкриті заняття колег (за графіком), відвідують фахові лекції, семінари та курси в мережі вітчизняних та зарубіжних організацій: Speak-Up, British Council, America House, International House, Longman Pearson тощо. У квітні 2014 року було організовано та проведено II Всеукраїнський науково-методичний семінар спільно з викладачами структурних підрозділів (м. Сміла, м. Київ). За п’ять останніх років викладачі кафедри отримали більше ніж 124 сертифікатів з підвищення професійної майстерності.

Доцент Лук’янець Г.Г. захистила дисертацію на тему «Колороніміка англомовного медіа-дискурсу: лінгвокогнітивний та риторичний аспекти» у червні 2016 року. Закінчила навчання в аспірантурі старший викладач Ковальчук Ольга Сергіївна, працюючи над темою «Формування англомовних рецептивних комунікативних компетентностей у майбутніх фахівців з харчових технологій засобами мультимедіа».

З метою залучення студентів і аспірантів до участі в науково-педагогічними працівниками університету викладачі кафедри виступають як наукові-керівники та готують до видання наукові публікації спільно зі студентами. Щорічно викладачі надають допомогу студентам у підготовці доповідей іноземними мовами на студентські наукові конференції НУХТ та готують до участі в олімпіадах, конкурсах наукових студентських робіт з іноземних мов. За останні роки 96 студентів стали учасниками щорічних науково-студентських конференцій НУХТ. На 83-ю Міжнародну наукову студентську конференцію було подано 115 тез англійською, німецькою та французькими мовами. Неодноразово наші студенти посідали призові місця на республіканських і міських конференціях та на студентських конференціях НУХТ.

22-23 березня 2017 року в рамках факультету ГРТБ було проведено Всеукраїнську  науково-практичну  конференцію “Інноваційні технології в готельно-ресторанному бізнесі. На секцію «Сучасні тенденції розвитку готельного бізнесу в Україні та світі» викладачами кафедри було підготовлено семеро студентів з доповідями.

Кожного року в НУХТ проводиться І тур Всеукраїнської олімпіади іноземних мов (відповідальна – доц. Смірнова Є.С.). У 2017 році І тур було організовано і проведено 23 лютого. Результати першого етапу Всеукраїнської студентської олімпіади з англійської мови: І місце – Дорошенко Владислав, ТІ-1-9 (науковий керівник доц. Смірнова Є.С.) ІІ місце – Турій Марія, БТ-1-1 (науковий керівник ст. викл. Яненко Л. П.) ІІІ місце – Григор’єва Тетяна, ТУ-1-14А (науковий керівник ст. викл. Кохан О. М.). Результати першого етапу Всеукраїнської студентської олімпіади з французької  мови: I місце – Молокова Анастасія, ГСІ-4М (науковий керівник ст. викл. Якименко О.М.) II місце – Хронюк Тетяна, ТУ 4-9 (науковий керівник ст. викл. Якименко О.М.) ІІІ місце – Кравченко Валентин, ТУ 2-6 та Ткаченко Тетяна, ТУ 2-7 (науковий керівник ст. викл. Якименко О.М.). Рекомендовано студента Дорошенко Владислава до участі у ІІ турі Всеукраїнської олімпіади з англійської мови.

Також спільно зі студентами викладачі кафедри підготували 15 тез доповідей для участі в науково-студентських конференціях, які відбувалися поза межами України: ХІ Міжнародна науково-практична конференція «Science and Civilization» (Великобританія); ХІ Міжнародна науково-практична конференція «Regional Studies and Regional Organization Society: Science without Border (Великобританія)»; ХІ Міжнародна науково-практична конференція «Efektivni nastroje modernich ved – 2015» (Прага); ХІ Міжнародна науково-практична конференція «Бъдещите изследования» (Софія).

casino siteleri, canlı casino, canlı bahis, bets10, artemisbet, bahis, maç izle, r57 shell, film izle mobilbahis youwin