Науково-дослідна робота

Кафедра іноземних мов професійного спрямування у 2016 році успішно виконала план та закрила тему НДР «Шляхи оптимізації технології навчання іноземним мовам в умовах кредитно-модульної системи» (реєстраційний номер 0112u002984), над якою працювали з 2012 року. З квітня 2016 року кафедра розпочала роботу над новою темою НДР «Розвиток іншомовної комунікативної компетенції студентів у викладанні іноземних мов професійного спрямування в умовах євроінтеграції України» (реєстраційний номер 0116υ005028).

 Результати досліджень колективу – наукові публікації в фахових виданнях, виступи на всеукраїнських, міжнародних та внутрішньо університетських науково-методичних конференціях та семінарах з актуальних проблем філології, теорії та методики викладання іноземних мов, видання нових навчальних посібників та методичних рекомендацій. За останні роки нашими викладачами було опубліковано 140 статей та 373 тез доповідей. У репозитарії НУХТ знаходиться більше 500 публікацій, здійснених викладачами кафедри.

Викладачі кафедри на практичних заняттях з іноземної мови широко використовують активні методи навчання (аудіо- і відеоматеріали) та продовжують розвивати технічну базу кафедри. Викладачі кафедри постійно працюють над підвищенням своєї кваліфікації й рівня професійної підготовки: взаємовідвідують заняття, проводять та відвідують відкриті заняття колег (за графіком), відвідують фахові лекції, семінари та курси в мережі вітчизняних та зарубіжних організацій: Speak-Up, British Council, America House, International House, Longman Pearson тощо. У квітні 2014 року було організовано та проведено II Всеукраїнський науково-методичний семінар спільно з викладачами структурних підрозділів (м. Сміла, м. Київ). За п’ять останніх років викладачі кафедри отримали більше ніж 124 сертифікатів з підвищення професійної майстерності.

Доцент Лук’янець Г.Г. захистила дисертацію на тему «Колороніміка англомовного медіа-дискурсу: лінгвокогнітивний та риторичний аспекти» у червні 2016 року. Закінчила навчання в аспірантурі старший викладач Ковальчук Ольга Сергіївна, працюючи над темою «Формування англомовних рецептивних комунікативних компетентностей у майбутніх фахівців з харчових технологій засобами мультимедіа».

З метою залучення студентів і аспірантів до участі в науково-педагогічними працівниками університету викладачі кафедри виступають як наукові-керівники та готують до видання наукові публікації спільно зі студентами. Щорічно викладачі надають допомогу студентам у підготовці доповідей іноземними мовами на студентські наукові конференції НУХТ та готують до участі в олімпіадах, конкурсах наукових студентських робіт з іноземних мов. За останні роки 96 студентів стали учасниками щорічних науково-студентських конференцій НУХТ. На 83-ю Міжнародну наукову студентську конференцію було подано 115 тез англійською, німецькою та французькими мовами. Неодноразово наші студенти посідали призові місця на республіканських і міських конференціях та на студентських конференціях НУХТ.

22-23 березня 2017 року в рамках факультету ГРТБ було проведено Всеукраїнську  науково-практичну  конференцію “Інноваційні технології в готельно-ресторанному бізнесі. На секцію «Сучасні тенденції розвитку готельного бізнесу в Україні та світі» викладачами кафедри було підготовлено семеро студентів з доповідями.

Кожного року в НУХТ проводиться І тур Всеукраїнської олімпіади іноземних мов (відповідальна – доц. Смірнова Є.С.). У 2017 році І тур було організовано і проведено 23 лютого. Результати першого етапу Всеукраїнської студентської олімпіади з англійської мови: І місце – Дорошенко Владислав, ТІ-1-9 (науковий керівник доц. Смірнова Є.С.) ІІ місце – Турій Марія, БТ-1-1 (науковий керівник ст. викл. Яненко Л. П.) ІІІ місце – Григор’єва Тетяна, ТУ-1-14А (науковий керівник ст. викл. Кохан О. М.). Результати першого етапу Всеукраїнської студентської олімпіади з французької  мови: I місце – Молокова Анастасія, ГСІ-4М (науковий керівник ст. викл. Якименко О.М.) II місце – Хронюк Тетяна, ТУ 4-9 (науковий керівник ст. викл. Якименко О.М.) ІІІ місце – Кравченко Валентин, ТУ 2-6 та Ткаченко Тетяна, ТУ 2-7 (науковий керівник ст. викл. Якименко О.М.). Рекомендовано студента Дорошенко Владислава до участі у ІІ турі Всеукраїнської олімпіади з англійської мови.

Також спільно зі студентами викладачі кафедри підготували 15 тез доповідей для участі в науково-студентських конференціях, які відбувалися поза межами України: ХІ Міжнародна науково-практична конференція «Science and Civilization» (Великобританія); ХІ Міжнародна науково-практична конференція «Regional Studies and Regional Organization Society: Science without Border (Великобританія)»; ХІ Міжнародна науково-практична конференція «Efektivni nastroje modernich ved – 2015» (Прага); ХІ Міжнародна науково-практична конференція «Бъдещите изследования» (Софія).

mobilbahis, tipobet, artemisbet, bet reviews, canlı casino, lisansli casino siteleri, canlı bahis, lisansli bahis siteleri, kacak bahis siteleri, youwin, sekabet, tempobet, protez saç, protez saç ünlüler, protez saç fiyatı,
r57 shell