Міжнародна робота

План кафедри іноземних мов професійного спрямування

з міжнародної роботи

на 2017-2018рр.

назва

вид роботи

виконавці

термін виконання

відмітка про виконання

1.

Співпраця з агенціями у сфері міжнародної освіти та проведення спільних заходів

1 захід

викладачі кафедри

протягом року

 

2.

Залучення студентів до участі у міжнародних конференціях з написання тез іноземною мовою

10 тез

викладачі кафедри

протягом року

 

3.

Підготовка та друк статей у міжнародних виданнях

9 статей

викладачі кафедри

протягом року

 

4.

Участь у міжнародних конференціях

1 тези

викладачі кафедри

протягом року

 

5.

Проведення круглих столів із носіями мови на актуальні теми та за фахом студентів

1 круглий стіл

викладачі кафедри

протягом року

 

6.

Залучення студентів до участі у заходах, які проводяться на базі America House, British Council, ETRC, Goethe-Institut та ін.

2 заходи

викладачі кафедри

протягом року

 

7.

Відвідування міжнародних освітніх виставок-презентацій

1 захід

викладачі кафедри

протягом року

 

 

відповідальна по кафедрі                                                           ст.викл. О. С. Ковальчук

 

 

в.о. зав.кафедри                                                                 к.філол.н., доц. О. М. Галинська