Відкриті заняття

ГРАФІК

проведення відкритих занять

викладачами кафедри іноземних мов професійного спрямування

у  І семестрі 2017-2018 навчального року

 

 п/п

Дата прове-дення

Час прове-

дення

Посада,

прізвище та ініціали

викладача

Назва навчальної дисципліни

Вид заняття

(лекція, семінарське,

практичне,

лабораторне )

Ауд.

1.

4.10.17.

8.15-9.50

доц. Галинська О.М.

Іноземна мова за професійним спрямуванням (англійська)

Практичне,

ГС 1-8

Г-206

2.

28.09.17.

11.20-12.40

ст. викл. Яненко Л.П.

Іноземна мова за професійним спрямуванням (англійська)

Практичне,

Ту 3-8

Г-304

3.

10.11.17.

11.20-12.40

ст. викл. Чала К.М.

Іноземна мова за професійним спрямуванням (англійська)

Практичне,

Ту 2-10

В-412

4.

14.11.17.

13.20-14.40

ст. викл Юрчук Л.В.

Іноземна мова за професійним спрямуванням (англійська)

Практичне,

Ті 1-3

В- 411

5.

9.10.17.

13.20-14.40

ст. викл. Власенко Л.В.

Ділова англійська мова

Практичне,

ГС 1-4М

В 214

6.

2.11.17.

11.20-12.40

доц. Смірнова Є.С.

Іноземна мова за професійним спрямуванням (англійська)

Практичне,

ТІ  1-5

Г- 304

 

 

В.о завідувача кафедри іноземних мов

професійного спрямування                                            О.М.  Галинська