Студентоцентроване викладання на кафедрі іноземних мов професійного спрямування

12 жовтня 2020

9 жовтня в.о. завідувача кафедри іноземних мов професійного спрямування, доцентка Олена Галинська провела відкрите практичне заняття з дисципліни «Іноземна мова (за професійним спрямуванням) у групі 2 курсу спеціальності «Туризм» (ТУ-2-11) на тему «Ассоmоdation. Hotel Services and Facilities».

Застосування викладачем методу «перевернутого навчання» (flipped learning) дало свій позитивний результат, адже цей метод має кілька переваг: дозволяє студентам вчитися вдома в оптимальному для себе темпі, а зайшовши до аудиторії, студенти готові демонструвати свої знання. Крім того, фліпінг збагачує заняття, адже викладач більше часу може приділити груповій і проєктній роботі, дозволяє викладачеві залучати менш впевнених студентів, яким потрібна допомога, і тісніше спілкуватися з окремими студентами або маленькими групами студентів, що в сукупності дає змогу впроваджувати студентоцентроване навчання і викладання.

За методом перевернутого навчання студенти-туризмознавці попередньо ознайомилися з матеріалом, який надіслала викладачка напередодні, самостійно переглянувши вдома кілька відео з YouTube, присвячені типам розміщення в Іспанії, популярному туристичному напрямі. А на занятті відбувалася перевірка отриманих здобувачами самостійно знань із теми та порівняння типів розміщення в Іспанії з типами в Україні, також обговорювалися види додаткових послуг, які надаються в готелях.

Відбулося ґрунтовне опрацювання відповідного лексичного матеріалу, ознайомлення з новим граматичним матеріалом (модальними дієсловами), перегляд відеороликів і прослуховування аудіоматеріалу за темою практичного заняття.

Викладачка продемонструвала вміння організувати та зацікавити студентів, вдало застосувавши відповідні форми роботи, зокрема й ігрову.

Присутні на практичному занятті колеги відзначили активне залучення викладачкою усіх другокурсників до відповідей, дискусії, мотивації студентів до отримання і розширення фахових знань.

 

Студентоцентроване викладання на кафедрі іноземних мов професійного спрямування

    НОВИНИ