Про академічну культуру і доброчесність на відкритому занятті доцента кафедри іноземних мов професійного спрямування

8 жовтня 2020

Доцент кафедри іноземних мов професійного спрямування Галина Лук’янець 6 жовтня провела відкрите заняття у групі магістрів першого курсу спеціальності «Біотехнології та біоінженерія» на тему «Формування академічної культури та академічної доброчесності як необхідних компонентів міжнародної наукової комунікації».

Під час заняття велася дискусія про важливість дотримання норм академічної культури та політики академічної доброчесності серед студентів ЗВО, які вже долучаються до кола міжнародного наукового спілкування. Обговорювалися типи академічної недоброчесності, види плагіату та способи його уникнення, зокрема поняття права інтелектуальної власності та авторських прав.

Окрім цього, студенти мали можливість удосконалювати мовленнєві англомовні лексичні навички, використовувати термінологію, пов’язану з плагіатом, на понадфразовому рівні, граматичні навики, вживати ввідні особові та безособові конструкції, сполучувані слова та конструкції на позначення подібності та відмінності, формувати мовну компетентність виступати з доповідями про типи плагіату та пояснювати випадки його прояву у різних видах мистецтва.

На занятті використовувалися технічні засоби навчання, які сприяли кращому сприйняттю навчального матеріалу здобувачами. Доброзичлива атмосфера та присутність колег-викладачів із кафедри, які долучалися до дискусії, зробили це заняття цікавим і корисним для магістрів.

 

Про академічну культуру і доброчесність на відкритому занятті доцента кафедри іноземних мов професійного спрямування

    НОВИНИ